حیدرزاده به فینال جام جهانی تیروکمان رسید

حیدرزاده به فینال جام جهانی تیروکمان رسید
در ادامه‌ رقابت‌های جام جهانی تیروکمان داخل سالن در مراکش، کماندار جوان ایران در رشته کامپوند با شکست حریفان توانست به فینال راه یابد.

حیدرزاده به فینال جام جهانی تیروکمان رسید

در ادامه‌ رقابت‌های جام جهانی تیروکمان داخل سالن در مراکش، کماندار جوان ایران در رشته کامپوند با شکست حریفان توانست به فینال راه یابد.
حیدرزاده به فینال جام جهانی تیروکمان رسید

label, , , , , , , , , , , ,

About the author