حمله رسانه های روسیه به داور بازی با آیندهوون/ پنالتی آزمون در لیگ قهرمانان سوخت(عکس)

حمله رسانه های روسیه به داور بازی با آیندهوون/ پنالتی آزمون در لیگ قهرمانان سوخت(عکس)
با وجود این که چند روز از بازی های هفته دوم لیگ قهرمانان اروپا می گذرد اما رسانه های روسیه هنوز روی اتفاقات بازی روستوف با آیندهوون مانور می دهند.

حمله رسانه های روسیه به داور بازی با آیندهوون/ پنالتی آزمون در لیگ قهرمانان سوخت(عکس)

با وجود این که چند روز از بازی های هفته دوم لیگ قهرمانان اروپا می گذرد اما رسانه های روسیه هنوز روی اتفاقات بازی روستوف با آیندهوون مانور می دهند.
حمله رسانه های روسیه به داور بازی با آیندهوون/ پنالتی آزمون در لیگ قهرمانان سوخت(عکس)

label, , , , , , , , , , , ,

About the author