حمله استقلالی‌ها به خواننده پرسپولیسی

حمله استقلالی‌ها به خواننده پرسپولیسی
هواداران استقلال به سمت یک خواننده پرسپولیسی بطری آب پرتاب کردند.

حمله استقلالی‌ها به خواننده پرسپولیسی

هواداران استقلال به سمت یک خواننده پرسپولیسی بطری آب پرتاب کردند.
حمله استقلالی‌ها به خواننده پرسپولیسی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author