حمایت مدیران باشگاه، به تیم روحیه می‌دهد/ خطیبی: جوان ترین بازیکن لیگ را بازی دادم

حمایت مدیران باشگاه، به تیم روحیه می‌دهد/ خطیبی: جوان ترین بازیکن لیگ را بازی دادم
سرمربی تیم ماشین سازی اعتقاد دارد اگر بیشتر از این درباره داوریها صحبت کند، موضوع لوث می شود و نتیجه عکس می دهد.

حمایت مدیران باشگاه، به تیم روحیه می‌دهد/ خطیبی: جوان ترین بازیکن لیگ را بازی دادم

سرمربی تیم ماشین سازی اعتقاد دارد اگر بیشتر از این درباره داوریها صحبت کند، موضوع لوث می شود و نتیجه عکس می دهد.
حمایت مدیران باشگاه، به تیم روحیه می‌دهد/ خطیبی: جوان ترین بازیکن لیگ را بازی دادم

label, , , , , , , , , , , ,

About the author