حمایت قاطعانه ماشین‌سازی از خطیبی

حمایت قاطعانه ماشین‌سازی از خطیبی
مدیراجرایی باشگاه ماشین‌سازی اعلام کرد قاطعانه از سرمربی تیمش حمایت می‌کند.

حمایت قاطعانه ماشین‌سازی از خطیبی

مدیراجرایی باشگاه ماشین‌سازی اعلام کرد قاطعانه از سرمربی تیمش حمایت می‌کند.
حمایت قاطعانه ماشین‌سازی از خطیبی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author