حماسه ای دیگر در راه است

شمارش معکوس برای برگزاری دو انتخابات مهم در کشور آغاز شده و تا خلق حماسه ای کم نظیر و ماندگار در تاریخ سیاسی کشور زمانی بیش باقی نمانده است.
۱۳:۴۵ – ۱۳۹۴ پنج شنبه ۶ اسفند


سیستم اطلاع رسانی

کانون نماز

label, , , , , , , , ,

About the author