حضور پنج بازیکن در صدر جدول گلزنان/ عجیبت‌ترین آقای گل‌های تاریخ لیگ برتر

حضور پنج بازیکن در صدر جدول گلزنان/ عجیبت‌ترین آقای گل‌های تاریخ لیگ برتر
پس از پایان بازی‌های هفته هفتم لیگ، پنج بازیکن مشترکا در صدر جدول گل زنان ایستادند، بازیکنانی که شاید حضور آنها در بالای این جدول قابل پیش‌بینی نبود.

حضور پنج بازیکن در صدر جدول گلزنان/ عجیبت‌ترین آقای گل‌های تاریخ لیگ برتر

پس از پایان بازی‌های هفته هفتم لیگ، پنج بازیکن مشترکا در صدر جدول گل زنان ایستادند، بازیکنانی که شاید حضور آنها در بالای این جدول قابل پیش‌بینی نبود.
حضور پنج بازیکن در صدر جدول گلزنان/ عجیبت‌ترین آقای گل‌های تاریخ لیگ برتر

label, , , , , , , , , , , ,

About the author