حضور على کریمى در مراسم بهادر عبدى

حضور على کریمى در مراسم بهادر عبدى
همزمان با برگزارى مراسم یادبود پدر و مادر بهادر عبدى، جمعى از بزرگان فوتبال با حضور در این مراسم با بازیکن حال حاضر پیکان همدردى کردند.

حضور على کریمى در مراسم بهادر عبدى

همزمان با برگزارى مراسم یادبود پدر و مادر بهادر عبدى، جمعى از بزرگان فوتبال با حضور در این مراسم با بازیکن حال حاضر پیکان همدردى کردند.
حضور على کریمى در مراسم بهادر عبدى

label, , , , , , , , , , , ,

About the author