حضور عالمیان در دور دوم تنیس‌روی‌میز بلژیک

حضور عالمیان در دور دوم تنیس‌روی‌میز بلژیک
نیما عالمیان به دور دوم جدول اصلی تور تنیس روی میز بلژیک راه یافت اما امین میر الماسی از دور رقابت‌ها کنار رفت.

حضور عالمیان در دور دوم تنیس‌روی‌میز بلژیک

نیما عالمیان به دور دوم جدول اصلی تور تنیس روی میز بلژیک راه یافت اما امین میر الماسی از دور رقابت‌ها کنار رفت.
حضور عالمیان در دور دوم تنیس‌روی‌میز بلژیک

label, , , , , , , , , , , ,

About the author