حضور تقوی روی نیمکت نساجی تکذیب شد

حضور تقوی روی نیمکت نساجی تکذیب شد
در حالی که عنوان شده بود مجتبی تقوی برای حضور روی نیمکت نساجی با این تیم به توافق رسیده است، مسوولان این باشگاه شمالی آن را تکذیب کردند.

حضور تقوی روی نیمکت نساجی تکذیب شد

در حالی که عنوان شده بود مجتبی تقوی برای حضور روی نیمکت نساجی با این تیم به توافق رسیده است، مسوولان این باشگاه شمالی آن را تکذیب کردند.
حضور تقوی روی نیمکت نساجی تکذیب شد

دانلود فیلم جدید

label, , , , , , , , , , , ,

About the author