حضرت امام درباره روز قدس چه گفتند؟

حضرت امام درباره روز قدس چه گفتند؟
امام خمینی (ره) با بنیان نهادن روز جهانی قدس، علاوه بر بسترسازی برای اتحاد امت اسلامیف، توطئه عظیم مستکبران جهان برای به فراموشی سپردن آرمان آزادیخواهی در جهان اسلام را ناکام گذاشتند.
۱۰:۲۸ – ۱۳۹۵ جمعه ۱۱ تیر


حضرت امام درباره روز قدس چه گفتند؟

امام خمینی (ره) با بنیان نهادن روز جهانی قدس، علاوه بر بسترسازی برای اتحاد امت اسلامیف، توطئه عظیم مستکبران جهان برای به فراموشی سپردن آرمان آزادیخواهی در جهان اسلام را ناکام گذاشتند.
۱۰:۲۸ – ۱۳۹۵ جمعه ۱۱ تیر


حضرت امام درباره روز قدس چه گفتند؟

خرید vpn جهت آیفون

تکست آهنگ

label, , , , , , , , , , , ,

About the author