حسینی: دوست دارم تا پایان فوتبالم در استقلال باشم

حسینی: دوست دارم تا پایان فوتبالم در استقلال باشم
مدافع تیم فوتبال استقلال می گوید از اینکه رضایت کادرفنی و منصوریان را جلب کرده بسیار خوشحال است.

حسینی: دوست دارم تا پایان فوتبالم در استقلال باشم

مدافع تیم فوتبال استقلال می گوید از اینکه رضایت کادرفنی و منصوریان را جلب کرده بسیار خوشحال است.
حسینی: دوست دارم تا پایان فوتبالم در استقلال باشم

label, , , , , , , , , , , ,

About the author