حسن زاده: / با شکست برزیل بهترین لحظات عمرم را تجربه کردم

حسن زاده: / با شکست برزیل بهترین لحظات عمرم را تجربه کردم
علی اصغر حسن زاده، بازیکن تیم ملی فوتسال ایران مدعی شد که پس از شکست برزیل، بهترین لحظات عمرش را تجربه کرده است.

حسن زاده: / با شکست برزیل بهترین لحظات عمرم را تجربه کردم

علی اصغر حسن زاده، بازیکن تیم ملی فوتسال ایران مدعی شد که پس از شکست برزیل، بهترین لحظات عمرش را تجربه کرده است.
حسن زاده: / با شکست برزیل بهترین لحظات عمرم را تجربه کردم

label, , , , , , , , , , , ,

About the author