حرف های سرمربی تیم ملی فوتسال در شبکه کلمبیایی

حرف های سرمربی تیم ملی فوتسال در شبکه کلمبیایی
ناظم الشریعه می گوید تیم ملی فوتسال برای گرفتن مدال به مسابقه رده بندی جام جهانی می رود.

حرف های سرمربی تیم ملی فوتسال در شبکه کلمبیایی

ناظم الشریعه می گوید تیم ملی فوتسال برای گرفتن مدال به مسابقه رده بندی جام جهانی می رود.
حرف های سرمربی تیم ملی فوتسال در شبکه کلمبیایی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author