حرف هایی از اینفانتینو که دل ایران را قرص می کند و عربستانی ها را پریشان

رئیس فیفا در روزهای حضور در تهران گفته بود که کشورمان امنیت کاملی دارد.

پرس نیوز

label, , , , , , , ,

About the author