حذف هاشمی و میرزاحسنی/ صعود 5سانداکار ایران به نیمه‌نهایی جوانان جهان

حذف هاشمی و میرزاحسنی/ صعود 5سانداکار ایران به نیمه‌نهایی جوانان جهان
در پایان روز نخست از رقابتهای ووشو قهرمانی جوانان جهان۵ عضو تیم ساندا کشورمان با برتری مقابل رقبای خود به نیمه نهایی راه یافته و سه سانداکار هم با شکست مقابل رقبا از دور رقابتها کنار رفتند.

حذف هاشمی و میرزاحسنی/ صعود 5سانداکار ایران به نیمه‌نهایی جوانان جهان

در پایان روز نخست از رقابتهای ووشو قهرمانی جوانان جهان۵ عضو تیم ساندا کشورمان با برتری مقابل رقبای خود به نیمه نهایی راه یافته و سه سانداکار هم با شکست مقابل رقبا از دور رقابتها کنار رفتند.
حذف هاشمی و میرزاحسنی/ صعود 5سانداکار ایران به نیمه‌نهایی جوانان جهان

label, , , , , , , , , , , ,

About the author