حذف نساجی مازندران از جام حذفی/صبای قم حریف استقلال شد

حذف نساجی مازندران از جام حذفی/صبای قم حریف استقلال شد
تیم نفت تهران موفق شد تیم نساجی مازندارن را با یک گل شکست دهد و صبای قم هم با 4 گل از سد نماینده بیجار گذشت.

حذف نساجی مازندران از جام حذفی/صبای قم حریف استقلال شد

تیم نفت تهران موفق شد تیم نساجی مازندارن را با یک گل شکست دهد و صبای قم هم با 4 گل از سد نماینده بیجار گذشت.
حذف نساجی مازندران از جام حذفی/صبای قم حریف استقلال شد

label, , , , , , , , , , , ,

About the author