حدادی‌فر: شرمنده هواداران استقلال شدم/ دست خودم نبود از ذوب آهن جدا شوم

حدادی‌فر: شرمنده هواداران استقلال شدم/ دست خودم نبود از ذوب آهن جدا شوم
قاسم حدادی فر امسال هم در ذوب آهن ماند و نه به پرسپولیس رفت، نه به استقلال.

حدادی‌فر: شرمنده هواداران استقلال شدم/ دست خودم نبود از ذوب آهن جدا شوم

قاسم حدادی فر امسال هم در ذوب آهن ماند و نه به پرسپولیس رفت، نه به استقلال.
حدادی‌فر: شرمنده هواداران استقلال شدم/ دست خودم نبود از ذوب آهن جدا شوم

خبرگزاری ایران

label, , , , , , , , , , , ,

About the author