حدادعادل: آمریکایی‌ها هیچ ابایی از پیمان شکنی ندارند

حدادعادل: آمریکایی‌ها هیچ ابایی از پیمان شکنی ندارند
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: کسانی که به آمریکایی‌ها خوشبین هستند باید از این تجاوز و حمله آنها به سوریه درس بگیرند زیرا آمریکایی‌ها پیمان شکنند.
۱۶:۲۰ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۲۸ شهریور


حدادعادل: آمریکایی‌ها هیچ ابایی از پیمان شکنی ندارند

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: کسانی که به آمریکایی‌ها خوشبین هستند باید از این تجاوز و حمله آنها به سوریه درس بگیرند زیرا آمریکایی‌ها پیمان شکنند.
۱۶:۲۰ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۲۸ شهریور


حدادعادل: آمریکایی‌ها هیچ ابایی از پیمان شکنی ندارند

label, , , , , , , , , , , ,

About the author