حج تمتع سال ۹۵، در هاله ای از ابهام

حج تمتع سال ۹۵، در هاله ای از ابهام
رئیس سازمان حج و زیارت گفت: در جلسه ای که قرار است همین روزها با مقامات سعودی برگزار شود، وضعیت اعزام زائران به حج تمتع امسال مشخص خواهد شد.
۱۶:۵۳ – ۱۳۹۵ شنبه ۷ فروردین


حج تمتع سال ۹۵، در هاله ای از ابهام

رئیس سازمان حج و زیارت گفت: در جلسه ای که قرار است همین روزها با مقامات سعودی برگزار شود، وضعیت اعزام زائران به حج تمتع امسال مشخص خواهد شد.
۱۶:۵۳ – ۱۳۹۵ شنبه ۷ فروردین


حج تمتع سال ۹۵، در هاله ای از ابهام

اخبر جهان

خبرگذاری خوزستان

label, , , , , , , , , , , ,

About the author