حامد امیری نقره گرفت

حامد امیری نقره گرفت
“حامد امیری”ملی‌پوش پرتاب وزنه ایران نشان نقره بازی‌های پارالمپیک ریو را کسب کرد.
۲۱:۴۵ – ۱۳۹۵ جمعه ۲۶ شهریور


حامد امیری نقره گرفت

“حامد امیری”ملی‌پوش پرتاب وزنه ایران نشان نقره بازی‌های پارالمپیک ریو را کسب کرد.
۲۱:۴۵ – ۱۳۹۵ جمعه ۲۶ شهریور


حامد امیری نقره گرفت

label, , , , , , , , , , , ,

About the author