حاشیه‌های دیدار حذفی بادران- پاراگ؛/ من تو من داور چهارم با اکبر میثاقیان!

حاشیه‌های دیدار حذفی بادران- پاراگ؛/ من تو من داور چهارم با اکبر میثاقیان!
کمک داور جوان دیدار جام‌حذفی بادران و پاراگ حدود 75دقیقه از بازی را با اکبر میثاقیان در کنار خط طولی من تو من انجام داد.

حاشیه‌های دیدار حذفی بادران- پاراگ؛/ من تو من داور چهارم با اکبر میثاقیان!

کمک داور جوان دیدار جام‌حذفی بادران و پاراگ حدود 75دقیقه از بازی را با اکبر میثاقیان در کنار خط طولی من تو من انجام داد.
حاشیه‌های دیدار حذفی بادران- پاراگ؛/ من تو من داور چهارم با اکبر میثاقیان!

label, , , , , , , , , , ,

About the author