حاشیه‌سازی رامین رضاییان بعد از دربی/ اعتراض به خاطر نیمکت‌نشینی

حاشیه‌سازی رامین رضاییان بعد از دربی/ اعتراض به خاطر نیمکت‌نشینی
مهر نوشت: مدافع تیم فوتبال پرسپولیس که از بازی نکردن مقابل استقلال ناراحت بود، بعد از پایان دربی به رختکن نمی‌رفت!

حاشیه‌سازی رامین رضاییان بعد از دربی/ اعتراض به خاطر نیمکت‌نشینی

مهر نوشت: مدافع تیم فوتبال پرسپولیس که از بازی نکردن مقابل استقلال ناراحت بود، بعد از پایان دربی به رختکن نمی‌رفت!
حاشیه‌سازی رامین رضاییان بعد از دربی/ اعتراض به خاطر نیمکت‌نشینی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author