جوشا کیمیچ:/ تاثیر گواردیولا در سیتی فوق العاده بوده است

جوشا کیمیچ:/ تاثیر گواردیولا در سیتی فوق العاده بوده است
جوشا کیمیچ، هافبک جوان بایرن به تمجید از عملکرد پپ گواردیولا در لیگ برتر و روی نیمکت منچسترسیتی پرداخت.

جوشا کیمیچ:/ تاثیر گواردیولا در سیتی فوق العاده بوده است

جوشا کیمیچ، هافبک جوان بایرن به تمجید از عملکرد پپ گواردیولا در لیگ برتر و روی نیمکت منچسترسیتی پرداخت.
جوشا کیمیچ:/ تاثیر گواردیولا در سیتی فوق العاده بوده است

label, , , , , , , , , , , ,

About the author