جوان رامهرمزی در راه دربی درگذشت

جوان رامهرمزی در راه دربی درگذشت
یکی از هواداران باشگاه پرسپولیس در راه دیدن دربی تصادف کرد و جان به جان آفرین تسلیم کرد.

جوان رامهرمزی در راه دربی درگذشت

یکی از هواداران باشگاه پرسپولیس در راه دیدن دربی تصادف کرد و جان به جان آفرین تسلیم کرد.
جوان رامهرمزی در راه دربی درگذشت

label, , , , , , , , , , , ,

About the author