جهانی:اگر چمن ورزشگاه آماده باشد، در خدمت هستیم/ استقبال تبریزی‌ها از پیشنهاد کی‌روش

جهانی:اگر چمن ورزشگاه آماده باشد، در خدمت هستیم/ استقبال تبریزی‌ها از پیشنهاد کی‌روش
اداره کل ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی از پیشنهاد سرمربی تیم‌ملی فوتبال استقبال کرد.

جهانی:اگر چمن ورزشگاه آماده باشد، در خدمت هستیم/ استقبال تبریزی‌ها از پیشنهاد کی‌روش

اداره کل ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی از پیشنهاد سرمربی تیم‌ملی فوتبال استقبال کرد.
جهانی:اگر چمن ورزشگاه آماده باشد، در خدمت هستیم/ استقبال تبریزی‌ها از پیشنهاد کی‌روش

روزنامه قانون

label, , , , , , , , , , , ,

About the author