جهانگیری: قانون جدید به ضررم شد

جهانگیری: قانون جدید به ضررم شد
ملی‌پوش پرتاب وزنه پارالمپیکی ایران گفت: از قانون جدیدی که در پارالمپیک ریو اجرا شد، ضرر کردم.

جهانگیری: قانون جدید به ضررم شد

ملی‌پوش پرتاب وزنه پارالمپیکی ایران گفت: از قانون جدیدی که در پارالمپیک ریو اجرا شد، ضرر کردم.
جهانگیری: قانون جدید به ضررم شد

label, , , , , , , , , , , ,

About the author