جهانبخش جا پای برکمپ و زلاتان می‌گذارد

جهانبخش جا پای برکمپ و زلاتان می‌گذارد
علیرضا جهانبخش شب گذشته توانست برای تیمش خوش بدرخشد و پاس گل بدهد.

جهانبخش جا پای برکمپ و زلاتان می‌گذارد

علیرضا جهانبخش شب گذشته توانست برای تیمش خوش بدرخشد و پاس گل بدهد.
جهانبخش جا پای برکمپ و زلاتان می‌گذارد

label, , , , , , , , , , , ,

About the author