جنگ و گریز خیابانی در جنوب شرق ترکیه

پلیس ترکیه تظاهرات مخالفان را در اعتراض به اعلام وضع فوق العاده در مناطق جنوب شرق این کشور سرکوب کرد.
۱۰:۴۸ – ۱۳۹۴ پنج شنبه ۶ اسفند


اتوبیوگرافی

فانتزی

label, , , , , , , , ,

About the author