جنگ ملی پوشان امید در دربی 83/ بیرانوند مغلوب کاوه نشد (گزارش تصویری)

جنگ ملی پوشان امید در دربی 83/ بیرانوند مغلوب کاوه نشد (گزارش تصویری)
یکی از بهترین موقعیت های گلزنی دربی 83 را در همان دقایق ابتدایی نیمه دوم از دست داد تا به مرد گل نزن استقلالی ها لقب بگیرد.

جنگ ملی پوشان امید در دربی 83/ بیرانوند مغلوب کاوه نشد (گزارش تصویری)

یکی از بهترین موقعیت های گلزنی دربی 83 را در همان دقایق ابتدایی نیمه دوم از دست داد تا به مرد گل نزن استقلالی ها لقب بگیرد.
جنگ ملی پوشان امید در دربی 83/ بیرانوند مغلوب کاوه نشد (گزارش تصویری)

label, , , , , , , , , , , ,

About the author