جنگ مخفی العربی و ستاره ایرانی

جنگ مخفی العربی و ستاره ایرانی
قرارداد 4 میلیون دلاری اشکان دژاگه و العربی قطر باعث شده باشگاه قطری نتواند اشکان را از فهرست خود خارج کند.

جنگ مخفی العربی و ستاره ایرانی

قرارداد 4 میلیون دلاری اشکان دژاگه و العربی قطر باعث شده باشگاه قطری نتواند اشکان را از فهرست خود خارج کند.
جنگ مخفی العربی و ستاره ایرانی

label, , , , , , , , , , ,

About the author