جمله ای از بهروان که انزلی چی ها را خوشحال می کند/ملوان به لیگ برتر برمی گردد؟

جمله ای از بهروان که انزلی چی ها را خوشحال می کند/ملوان به لیگ برتر برمی گردد؟
بهروان می گوید اگر نفتی ها نتوانند شرایط حضور در لیگ برتر را پیدا کنند ملوان به لیگ برتر بر می گردد.

جمله ای از بهروان که انزلی چی ها را خوشحال می کند/ملوان به لیگ برتر برمی گردد؟

بهروان می گوید اگر نفتی ها نتوانند شرایط حضور در لیگ برتر را پیدا کنند ملوان به لیگ برتر بر می گردد.
جمله ای از بهروان که انزلی چی ها را خوشحال می کند/ملوان به لیگ برتر برمی گردد؟

خرید vpn و تست

اخبار جهان

label, , , , , , , , , , , ,

About the author