جمعه؛ روز ابراز خشم مقدس علیه جرثومه فساد

جمعه؛ روز ابراز خشم مقدس علیه جرثومه فساد
مراجع عظام تقلید و سران قوا با صدور پیام‌ها و طی سخنانی از اقشار مختلف مردم برای حضور گسترده در راهپیمایی روز جهانی قدس دعوت کردند.
۱۸:۲۹ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۱۰ تیر


جمعه؛ روز ابراز خشم مقدس علیه جرثومه فساد

مراجع عظام تقلید و سران قوا با صدور پیام‌ها و طی سخنانی از اقشار مختلف مردم برای حضور گسترده در راهپیمایی روز جهانی قدس دعوت کردند.
۱۸:۲۹ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۱۰ تیر


جمعه؛ روز ابراز خشم مقدس علیه جرثومه فساد

خرید vpn برای آیفون

نخبگان

label, , , , , , , , , , , ,

About the author