جلسه فنی پیش از دیدار عمان برگزار شد

جلسه فنی پیش از دیدار عمان برگزار شد
جلسه فنی مربیان تیم ملی با ملی‌پوشان برگزار شد و قرار است تیم ملی حدود 2 ساعت پیش از آغاز بازی به سمت ورزشگاه آزادی حرکت کند.

جلسه فنی پیش از دیدار عمان برگزار شد

جلسه فنی مربیان تیم ملی با ملی‌پوشان برگزار شد و قرار است تیم ملی حدود 2 ساعت پیش از آغاز بازی به سمت ورزشگاه آزادی حرکت کند.
جلسه فنی پیش از دیدار عمان برگزار شد

بازار بورس

خرید غذا

label, , , , , , , , , , , ,

About the author