جشنواره نور سیدنی

جشنواره نور سیدنی
در جشنواره امسال همچنین گمرک شهر، موزه هنرهای معاصر، نگارخانه های پارک مرکزی با زیبایی تمام نورپردازی شده اند . همچنین پیکره هایی نورانی از حیوانات در باغ وحش تارونگای سیدنی نصب شده اند . حیوانات نورپردازی شده در این جشنواره ده جانور در معرض انقراض هستند.
۲۱:۱۴ – ۱۳۹۵ جمعه ۷ خرداد


جشنواره نور سیدنی

در جشنواره امسال همچنین گمرک شهر، موزه هنرهای معاصر، نگارخانه های پارک مرکزی با زیبایی تمام نورپردازی شده اند . همچنین پیکره هایی نورانی از حیوانات در باغ وحش تارونگای سیدنی نصب شده اند . حیوانات نورپردازی شده در این جشنواره ده جانور در معرض انقراض هستند.
۲۱:۱۴ – ۱۳۹۵ جمعه ۷ خرداد


جشنواره نور سیدنی

دانلود موزیک

label, , , , , , , , , ,

About the author