جراحی رضا یزدانی توسط پزشک رونالدو

جراحی رضا یزدانی توسط پزشک رونالدو
کاپیتان تیم ملی کشتی آزاد ایران و دارنده دو مدال طلای جهان به زودی برای انجام عمل جراحی بر روی آشیل پایش به خارج از کشور خواهد رفت.

جراحی رضا یزدانی توسط پزشک رونالدو

کاپیتان تیم ملی کشتی آزاد ایران و دارنده دو مدال طلای جهان به زودی برای انجام عمل جراحی بر روی آشیل پایش به خارج از کشور خواهد رفت.
جراحی رضا یزدانی توسط پزشک رونالدو

oxin channel

label, , , , , , , , , , , ,

About the author