جدیدترین طعنه کی‌روش به رئیس سابق فدراسیون

جدیدترین طعنه کی‌روش به رئیس سابق فدراسیون
کارلوس کی‌روش سرمربی تیم ایران در جدیدترین اظهارنظر خود از رییس سابق فدراسیون فوتبال انتقاد کرد.

جدیدترین طعنه کی‌روش به رئیس سابق فدراسیون

کارلوس کی‌روش سرمربی تیم ایران در جدیدترین اظهارنظر خود از رییس سابق فدراسیون فوتبال انتقاد کرد.
جدیدترین طعنه کی‌روش به رئیس سابق فدراسیون

label, , , , , , , , , , , ,

About the author