جدایی پاتو،‌ فالکائو و آملیا از چلسی

جدایی پاتو،‌ فالکائو و آملیا از چلسی
باشگاه چلسی تایید کرد که الکساندر پاتو، رادامل فالکائو و مارکو آملیا از جمع بازیکنان باشگاه جدا شدند.

جدایی پاتو،‌ فالکائو و آملیا از چلسی

باشگاه چلسی تایید کرد که الکساندر پاتو، رادامل فالکائو و مارکو آملیا از جمع بازیکنان باشگاه جدا شدند.
جدایی پاتو،‌ فالکائو و آملیا از چلسی

خرید vpn kerio برای اندروید

مدلینگ

label, , , , , , , , , , , ,

About the author