جبهه پولیساریو درگذشت رهبرش را تایید کرد

جبهه پولیساریو درگذشت رهبرش را تایید کرد
جبهه پولیساریو که برای استقلال صحرای باختری مبارزه می کند روز سه شنبه فوت محمد عبدالعزیز رهبر ۶۹ ساله خود را تایید کرد.
۰۸:۳۸ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۱۲ خرداد


جبهه پولیساریو درگذشت رهبرش را تایید کرد

جبهه پولیساریو که برای استقلال صحرای باختری مبارزه می کند روز سه شنبه فوت محمد عبدالعزیز رهبر ۶۹ ساله خود را تایید کرد.
۰۸:۳۸ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۱۲ خرداد


جبهه پولیساریو درگذشت رهبرش را تایید کرد

پرس نیوز

label, , , , , , , , , , , ,

About the author