جاودانه-۴

جاودانه-۴
رهبر انقلاب اسلامی قانونمندی مسئولان نظام اسلامی را لازمه ی تغییر قانون اساسی می داند. ایشان تاسی از حکومت علوی را پایه ی قانونگذاری جمهوری اسلامی دانسته و اجرای همه پرسی را برای تعیین نوع حکومت لازم می دانند. جمهوری اسلامی با حداکثر آراء مردم به عنوان حکومت از طرف مردم تعیین می شود.
۱۱:۲۲ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۱۰ خرداد


جاودانه-۴

رهبر انقلاب اسلامی قانونمندی مسئولان نظام اسلامی را لازمه ی تغییر قانون اساسی می داند. ایشان تاسی از حکومت علوی را پایه ی قانونگذاری جمهوری اسلامی دانسته و اجرای همه پرسی را برای تعیین نوع حکومت لازم می دانند. جمهوری اسلامی با حداکثر آراء مردم به عنوان حکومت از طرف مردم تعیین می شود.
۱۱:۲۲ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۱۰ خرداد


جاودانه-۴

اخبار دنیای دیجیتال

label, , , ,

About the author