جاودانه-۳

جاودانه-۳
امام خمینی رژیم صهیونیستی را زاده ی امریکا دانسته و تمام مشکلات کشور را از این رژیم میداند. سفر یاسر عرفات به ایران برای تبریک پیروزی انقلاب اولین سفر یک مقام خارجی بعد از انقلاب است که پیوند ایران و فلسطین را محکم تر می کند.
۱۰:۰۵ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۱۰ خرداد


جاودانه-۳

امام خمینی رژیم صهیونیستی را زاده ی امریکا دانسته و تمام مشکلات کشور را از این رژیم میداند. سفر یاسر عرفات به ایران برای تبریک پیروزی انقلاب اولین سفر یک مقام خارجی بعد از انقلاب است که پیوند ایران و فلسطین را محکم تر می کند.
۱۰:۰۵ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۱۰ خرداد


جاودانه-۳

موزیک سرا

label, , , ,

About the author