جانشین خسرو و سجاد چه کسانی هستند؟

جانشین خسرو و سجاد چه کسانی هستند؟
استقلال برای بازی فینال جام حذفی 2 بازیکن اصلی خود را به دلیل محرومیت در اختیار ندارد و به همین دلیل هم کادرفنی این تیم از حالا به دنبال جانشین برای آنها هستند.

جانشین خسرو و سجاد چه کسانی هستند؟

استقلال برای بازی فینال جام حذفی 2 بازیکن اصلی خود را به دلیل محرومیت در اختیار ندارد و به همین دلیل هم کادرفنی این تیم از حالا به دنبال جانشین برای آنها هستند.
جانشین خسرو و سجاد چه کسانی هستند؟

فیلم سریال آهنگ

label, , , , , , , , , , , ,

About the author