جانشین احتمالی مارسلو در دربی مادرید

مارکا ادعا کرده است که دانیلو امروز بجای مارسلو در قسمت چپ دفاعی رئال مادرید مقابل اتلتیکو به میدان خواهد رفت.

گوشی

باران فیلم

label, , , , , , , , ,

About the author