جام حذفی شرایط سختی دارد؛/ قائدرحمتی: نقش جهان عالی بود

جام حذفی شرایط سختی دارد؛/ قائدرحمتی: نقش جهان عالی بود
هافبک تیم سپاهان می گوید که سرمربی تیم در دیدار جام حذفی صلاح دانست تا بازیکنان جوان تر بازی کنند و خدا را شکر جواب اعتماد سرمربی را دادیم.

جام حذفی شرایط سختی دارد؛/ قائدرحمتی: نقش جهان عالی بود

هافبک تیم سپاهان می گوید که سرمربی تیم در دیدار جام حذفی صلاح دانست تا بازیکنان جوان تر بازی کنند و خدا را شکر جواب اعتماد سرمربی را دادیم.
جام حذفی شرایط سختی دارد؛/ قائدرحمتی: نقش جهان عالی بود

label, , , , , , , , , , , ,

About the author