جام حذفی بدون دربی

جام حذفی بدون دربی
پرسپولیس با شکست مقابل قشقایی از جام حذفی حذف شد.

جام حذفی بدون دربی

پرسپولیس با شکست مقابل قشقایی از جام حذفی حذف شد.
جام حذفی بدون دربی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author