جاش ارنست: محدودیت های عمده برای ایران باقی می ماند

جاش ارنست: محدودیت های عمده برای ایران باقی می ماند
سخنگوی کاخ سفید گفت: محدودیت های عمده برای صنایع آمریکایی در تجارت با ایران همچنان باقی خواهد ماند.
۰۸:۱۰ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۱۲ فروردین


جاش ارنست: محدودیت های عمده برای ایران باقی می ماند

سخنگوی کاخ سفید گفت: محدودیت های عمده برای صنایع آمریکایی در تجارت با ایران همچنان باقی خواهد ماند.
۰۸:۱۰ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۱۲ فروردین


جاش ارنست: محدودیت های عمده برای ایران باقی می ماند

فروش بک لینک

label, , , , , , , , , , , ,

About the author