تیم منسجمی داریم؛/ خلیل‌زاده: می‌توانستیم 3،4 گل بزنیم

تیم منسجمی داریم؛/ خلیل‌زاده: می‌توانستیم 3،4 گل بزنیم
مدافع تیم سپاهان معتقد است که سپاهان در مقابل ماشین سازی بازی خوبی را ارائه کرده و مستحق برد بوده است.

تیم منسجمی داریم؛/ خلیل‌زاده: می‌توانستیم 3،4 گل بزنیم

مدافع تیم سپاهان معتقد است که سپاهان در مقابل ماشین سازی بازی خوبی را ارائه کرده و مستحق برد بوده است.
تیم منسجمی داریم؛/ خلیل‌زاده: می‌توانستیم 3،4 گل بزنیم

label, , , , , , , , , , , ,

About the author