تیم ملی کی‌روش چهل‎تایی شد!

تیم ملی کی‌روش چهل‎تایی شد!
تیم ملی فوتبال ایران  چهلمین برد رسمی خود را در دوران حضور کی روش به دست آورد.

تیم ملی کی‌روش چهل‎تایی شد!

تیم ملی فوتبال ایران  چهلمین برد رسمی خود را در دوران حضور کی روش به دست آورد.
تیم ملی کی‌روش چهل‎تایی شد!

تلگرام نارنجی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author