تیم خبری فلورنتینو پرس همچنان متنفر از سرمربی ایران!/آس:کی‌روش ،در فهرست بدترین‌های تاریخ لالیگاست

تیم خبری فلورنتینو پرس همچنان متنفر از سرمربی ایران!/آس:کی‌روش ،در فهرست بدترین‌های تاریخ لالیگاست
نشریه آس اسپانیا بار دیگر کارلوس کی‌روش را در فهرست بدترین مربیان تاریخ لالیگا قرار داد.

تیم خبری فلورنتینو پرس همچنان متنفر از سرمربی ایران!/آس:کی‌روش ،در فهرست بدترین‌های تاریخ لالیگاست

نشریه آس اسپانیا بار دیگر کارلوس کی‌روش را در فهرست بدترین مربیان تاریخ لالیگا قرار داد.
تیم خبری فلورنتینو پرس همچنان متنفر از سرمربی ایران!/آس:کی‌روش ،در فهرست بدترین‌های تاریخ لالیگاست

label, , , , , , , , , , , ,

About the author