تیم جوان و با انگیزه ای داریم؛/ سرلک: خوب شروع کردیم و خوب تمام کردیم

تیم جوان و با انگیزه ای داریم؛/ سرلک: خوب شروع کردیم و خوب تمام کردیم
میلاد سرلک هافبک تدافعی تیم سپاهان می گوید که این تیم برای برد به مصاف پرسپولیس خواهد رفت.

تیم جوان و با انگیزه ای داریم؛/ سرلک: خوب شروع کردیم و خوب تمام کردیم

میلاد سرلک هافبک تدافعی تیم سپاهان می گوید که این تیم برای برد به مصاف پرسپولیس خواهد رفت.
تیم جوان و با انگیزه ای داریم؛/ سرلک: خوب شروع کردیم و خوب تمام کردیم

label, , , , , , , , , , , ,

About the author